Bijgewerkt op 4 juni 2018

Aspanishlife S.L. Respecteert de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Welke bedrijven behoren tot Aspanishlife S.L.:

 • IPM Spain
 • IPM Booking
 • IPM Holiday Homes
 • IPM Travel Service
 • IPP Homes
 • IPP Center Spain
 • Una Casa España
 • 2de Huis Kopen spanje
 • 2de Huis Spanje
 • 1 Haus Kaufen Spanien
 • 2nd House Spain
 • Sports Events Spain
 • Sports Connecting People
 • Sports Connect People

En verder zijn alle bedrijven die op de website zijn vermeld onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Internet Disclaimer, Privacy Regulaties en Cookies zijn gericht op: alle bovenstaande namen en alle bedrijven die op de website staan vermeld.

Content:

De op deze website gereproduceerde informatie is met zorg samengesteld door Aspanishlife S.L.. Aspanishlife S.L. kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De op deze website gereproduceerde informatie is slechts ter indicatie en kan op elk moment worden gewijzigd door Aspanishlife S.L., zonder voorafgaande kennisgeving. Aspanishlife S.L., aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop gereproduceerde informatie, noch voor de juistheid en / of volledigheid ervan. Op deze website gereproduceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Mits vooraf een expliciete schriftelijke toestemming is verleend door Aspanishlife S.L.. Aspanishlife S.L., kan niet garanderen dat de website foutloos werkt of continu werkt.

Copyright:

De op deze website vertegenwoordigde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Aspanishlife S.L., of zijn op een rechtsgeldige manier in gebruik bij Aspanishlife S.L., grond van verschillende intellectuele eigendomsrechten, zoals copyright en merkrecht. Gebruik van de website geeft de gebruiker geen recht, wat dan ook op de hier bedoelde rechten en / of gegevens. Overname of duplicatie van de gegevens op de website, of van de via Aspanishlife S.L., verstrekt informatie op deze website of in e-mailverkeer is – uitsluitend voor persoonlijk gebruik – op voorwaarde dat Aspanishlife S.L., een expliciete schriftelijke toestemming heeft verleend.

Privacy regels:

Wanneer u, door het gebruik van deze website, persoonsgegevens verstrekt, zal Aspanishlife S.L., in verband met deze gegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Privacywetgeving) werken. De verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt door Aspanishlife S.L., zodat ze u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Aspanishlife S.L., zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken tenzij deze het resultaat zijn van een wettelijke verplichting of een overeenkomst met u. Aspanishlife S.L. zal op uw verzoek een inspectie uitvoeren in de persoonlijke gegevens zoals deze zijn geregistreerd door Aspanishlife S.L., en de gegevens waar nodig aanpassen. De gegevens die u ons heeft verstrekt worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden voor het geen het bedoelt is.

Sociale Media:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter of andere sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoonsgegevens) doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + , LinkedIn of andere sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website https://ipmspain.nl

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website

 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website

 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten

 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook en overige sociale media

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens:

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)

 • Naw-gegevens van de contactpersoon

 • E-mailadres van de contactpersoon

 • Telefoonnummer van contactpersoon

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Internet-Cookies:

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Analytische Internet-Cookies:

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkers overeenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

In- en uitschakelen Internet-Cookies:

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van Internet-Cookies:

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden:

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen:

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@ipmspain.nl

Aanpassingen privacy- en Internet-Cookie verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookie verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Europe