No Comments

Associatie CEPI & GIPE

Associatie CEPI & GIPE:

CEPI werd in 1990 in Brussel opgericht als een internationale non-profit organisatie. De leden zijn nationale verenigingen in Europa die makelaars en vastgoedbeheerders vertegenwoordigen. De missie van de vereniging is om Europese en grensoverschrijdende vastgoedtransacties te ondersteunen door de werkzaamheden en activiteiten van vastgoedprofessionals te ontwikkelen met het oog op de belangen van de consument.

De vereniging heeft tot doel de normen in de vastgoedberoepen te verhogen en te bevorderen dat onroerend goed makelaardij en vastgoedbeheer worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals met hoge ethische normen. Aangezien de Europese Unie en haar regels en voorschriften een verdere impact blijven hebben op de vastgoedmarkt en de activiteiten van vastgoedprofessionals, wil CEPI ook haar gecombineerde kracht gebruiken om de opvattingen van vastgoedprofessionals onder de aandacht van beleidsmakers te brengen. de EU, en oplossingen voor hun praktische problemen bij de aanpak van de uitvoering van EU-beleid en wetgeving aan te pakken en te vinden. Daarom legt het werk de nadruk op Europees beleid, lobbyen en een actieve aanwezigheid in Brussel.

CEPI heeft ook een beperkt aantal partnerschappen met andere Europese en internationale verenigingen om informatie, standpunten, ervaringen en expertise uit te wisselen. In sommige gevallen kunnen deze partnerschappen leiden tot gezamenlijke projecten.

Meer nog, CEPI brengt gezichten samen en vertegenwoordigt professionals in dienst van prioritaire doelgroepen. Hierdoor kunnen de verschillende actoren in het netwerk erbij betrokken worden en vertegenwoordigt het de toegevoegde waarde die deelnemers vinden in CEPI voor hun dagelijkse werk. Deze nauwe samenwerking wordt steeds belangrijker in antwoord op de uitdagingen en kansen die worden geboden door globalisering, nieuwe technologie en de veranderende eisen die worden gesteld aan vastgoedprofessionals. Tegen deze achtergrond van ingrijpende veranderingen wordt CEPI opgeroepen om vastgoedprofessionals een zelfverzekerde toekomst te bieden en te werken aan een diepere en beter geïnformeerde kijk op de Europese vastgoedmarkt in al zijn vele verschillende aspecten.

De Beroepsvereniging van vastgoedbeheerders in Promotiegebouwen (GIPE) is een vereniging van de meest gekwalificeerde professionals op het gebied van onroerend goed met kantoren verspreid over het hele land van Spanje. GIPE-leden bieden technisch en commercieel advies voor de verkoop en aankoop van vastgoedprojecten.

Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar: info@ipmspain.nl

 

Europe